ReAttach

Persoonlijke begeleiding

De ReAttach-methode

Blijf je telkens tegen dezelfde problemen aanlopen?
Kun je maar geen helderheid krijgen over je problemen?
Heb je last van ‘een vol hoofd’ en kun je niet ontspannen?

ReAttach is een therapievorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is prettig als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwarszit, of dat lastig kunt verwoorden. En dat is ook prettig als het om een terugkerend probleem gaat waaraan je al veel gewerkt hebt of waarover je al veel gepraat hebt. Ik blijf me verbazen over de resultaten van deze simpele methode en ben blij dat ik die nu ook zelf kan aanreiken. Een mooie aanvulling op mijn praktijk om mensen vanuit bewustzijn een ruimer perspectief te bieden.

Wat is ReAttach?

ReAttach is een kortdurende, prettige therapievorm die je helpt om het verleden achter je te laten door alsnog een veilige hechting te stimuleren. Hoe je met jezelf, anderen en het leven omgaat, wordt dan niet langer gekleurd door oude, negatieve patronen en overlevingsstrategieën, zodat je vrijer bent om je potentie te leven.

Hoe werkt ReAttach?

Door negatieve ervaringen in het verleden kan de informatieverwerking in de hersenen verstoord zijn geraakt. Door oude, beladen informatie-input alsnog op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven, ontstaat er innerlijke ontspanning, rust en overzicht.

Lees meer

We zijn gewend om te praten over negatieve gebeurtenissen die ons bezighouden of er juist over te zwijgen. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we die innerlijk verwerken. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, kunnen gebeurtenissen uit het verleden ons functioneren negatief blijven beïnvloeden. Dan blijven we letterlijk ‘vol’ zitten met onverwerkte informatie en kunnen we die gebeurtenissen en de gevolgen ervan niet loslaten.

ReAttach richt zich dus niet op de inhoud van de oude informatie, maar op het verwerkingsproces van die informatie.

Tijdens een sessie worden spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door middel van denk-opdrachten en lichte ritmische aanrakingen van je handen. Dit stimuleert de verwerking van de betreffende informatie in de hersenen.

Hierdoor ga je meer ontspanning ervaren en krijg je als vanzelf nieuwe inzichten.

Resultaten van ReAttach

Na een ReAttach-behandeling ervaar je meer ruimte en ontspanning, zodat je effectiever kunt gaan handelen. Je krijgt als vanzelf nieuwe inzichten. Ook reageer je minder heftig op stressvolle gebeurtenissen.

Voor wie is ReAttach geschikt?

ReAttach is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen

die last hebben van:

 • hardnekkige negatieve denk- of gedragspatronen
 • terugkerende angsten en/of depressieve gevoelens
 • terugkerende relatieproblemen
 • identiteitsproblemen
 • burn-out klachten
 • posttraumatische stressklachten

Tijdens de toepassing van de methode hoef je dus niet te praten. Ook hoef je nare gebeurtenissen of angsten niet opnieuw te beleven.

Hoe lang duurt een ReAttach-traject?

Het aantal sessies dat je nodig hebt, is afhankelijk van de ernst en de duur van je klachten. Gemiddeld zijn er zes sessies nodig over een periode van drie maanden.

Wat kost het?

Een oriënterend gesprek van 60 minuten met een mogelijke uitloop van een kwartier:
50 euro, inclusief BTW
Vervolgsessies: 100 euro per uur, inclusief BTW

De ReAttach vragenlijst

Voorafgaand aan een ReAttach-traject vul je een vragenlijst in. Aan het eind van de reeks sessies vul je hetzelfde formulier nogmaals in, zodat in de laatste sessie besproken kan worden waar er verschuivingen zijn opgetreden.

Lees meer

Voorafgaand aan een ReAttach-traject vul je een vragenlijst in. Aan de hand van jouw antwoorden komen er dan een aantal zogenoemde patroonschema’s te voorschijn. Met ‘patronen’ worden fundamentele, veelal onbewuste overtuigingen bedoeld die mensen ‘over’ hun ervaring van de werkelijkheid heen leggen. Je kunt ook zeggen: het is de bril waardoor ze hun ervaringen zien en interpreteren.

Bijvoorbeeld:

 • Onverbondenheid
 • ik ben waardeloos
 • ik voel me in de steek gelaten
 • ik voel me onveilig
 • ik voel me alleen
 • ik ben ongewenst
 • Verzwakte autonomie
 • ik doe alles verkeerd
 • het lukt me toch niet
 • ik kan het niet (alleen)
 • ik ben bang dat er iets ergs gaat gebeuren
 • ik voel wat jij voelt
 • Gerichtheid op anderen
 • ik heb niets te zeggen of willen
 • ik moet voor anderen zorgen
 • ik ben onzeker
 • Waakzaamheid
 • boosheid en verdriet zijn tekenen van zwakte
 • ik moet altijd mijn best doen
 • Verzwakte grenzen
 • ik ben speciaal, voel me superieur
 • ik hou dit niet vol
 • Sombere houding
 • ik heb ook altijd pech
 • fouten maken is onvergeeflijk

Jouw ‘scores’ binnen deze patroonschema's geven aan welke gebieden in je leven nu aandacht vragen. Na de laatste sessie van een ReAttact-traject vul je dezelfde vragenlijst nogmaals in, waardoor zichtbaar wordt waar er verschuivingen zijn opgetreden.

Wetenschappelijk onderzoek

De ingevulde gegevens worden tevens anoniem gebruikt om de effectiviteit van de ReAttach-basisinterventie wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Doel van de ReAttach-basisinterventie is het verminderen van disfunctionele denk- en gedragspatronen. Of meer populair gezegd: ‘van overleven naar beleven’. Lees nog meer

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen
voor je eigen pad van bewuste ontwikkeling?

van de Venwoude Levensschool
Bekijk de laatste levensmail>