Jaargroep Leiding over je Leven

Jaargroep leiding over je leven

Jaargroep Leiding over je Leven

Een doorgaande groep met zeer gecommitteerde mensen die jou - minimaal - een jaar lang één avond per maand ondersteunen en spiegelen op je ontwikkelingspad. Een mogelijkheid om doorgaand intervisie/supervisie te nemen op de praktijk die 'dagelijks leven' heet.
Dat is de Jaargroep Leiding over je Leven. Voor iedereen die de training Fundament of Centaur heeft gedaan.

Samen met Mauk Pieper superviseer ik deze inspirerende groep mensen verder op hun pad van bewuste ontwikkeling.

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen
voor je eigen pad van bewuste ontwikkeling?

van de Venwoude Levensschool
Bekijk de laatste levensmail>