Integraal Facilitator Programma

Integraal Facilitator Programma

Integraal Facilitator Programma

Voor mij als facilitator van dit programma (samen met Mauk Pieper) is het een continue uitdaging om zo in het leven te staan. Ik zet mijn leiderschap neer voorbij direct eigen belang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat ik al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen. Het is een doorgaand bevrijdingsproces, dat noopt om mezelf onder ogen te komen, omdat het gaat om het  samenvallen van wat ik doe met wie ik ben.

Voor wie?
Voor jou, als je een factor voor verandering wilt zijn! Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven.

Deelnemers
Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor hetgeen waar zij voor staan.

Een programma dat zichzelf vernieuwt
Het programma is een levend evoluerend geheel, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een netwerk waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het ‘niet weten’ toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie. Zie verder www.venwoudelevensschool.nl

Wil je regelmatig inspiratie ontvangen
voor je eigen pad van bewuste ontwikkeling?

van de Venwoude Levensschool
Bekijk de laatste levensmail>